Наслон за Санка

  • Ширина: 31 см
  • Длабочина: 37 cm
  • Тежина : 800 гр

 


Направени од буково дрво и пластични ленти. 
Дрвени делови се натопени во природни масла. 
Пластични ленти се произведени во сина или црвена.